fbpx

Vào ngày 13/3 vừa qua, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Nhật Bản đã đưa ra quyết định mới nhất về việc tổ chức kỳ thi của loại visa ‘’Kĩ năng đặc định số 1’. Theo quyết định đó, ngoài Nhật Bản, kỳ thi sẽ được tổ chức trực tiếp ở 4 quốc gia khác là: Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Mông Cổ. Các đối tượng tổ chức kỳ thi là thuộc các ngành:

◇ Xây dựng
◇ Khách sạn
◇ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
◇ Đóng tàu, hàng hải và
◇ Hàng không

Theo dự định về các nước tổ chức kỳ thi:

  • Việt Nam: Ngành xây dựng, khách sạnbảo dưỡng, sửa chữa ô tô.
  • Philippines: Ngành xây dựng và hàng không.
  • Trung Quốc: Ngành đóng tàu, hàng hải.
  • Mông Cổ: Ngành hàng không.

Trong đó, riêng ngành Khách sạn sẽ được tổ chức tại 7 nơi trên nước Nhật dành cho các bạn du học sinh. Các kì thi yêu cầu kĩ năng tiếng Nhật và kĩ năng nghề theo từng ngành nghề khác nhau. Trong tương lai, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Nhật Bản sẽ xem xét mở rộng việc tổ chức kì thi ở các nước khác.

Ngoài ra, gần đây ‘’Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội’’ và ‘’ Cục quản lý lao động ngoài nước’’ của Việt Nam đã đặt mục tiêu sẽ gửi 120.000 người sang lao động tại nước ngoài vào năm 2019. Chỉ tính riêng năm 2018, Việt Nam đã gửi 142.860 người lao động sang nước ngoài, trong đó số người được gửi sang Nhật Bản chiếm đến 48.1% với 68.737 người, khiến nước này trở thành quốc gia phái cử lớn nhất của Việt Nam.

Nguồn: Nikkei
Dịch: Work In Nippon


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *