fbpx

Để có thể nhận được thông tin hỗ trợ việc làm hay thông tin luật pháp mới nhất về Kỹ năng đặc định (tokuteigino) bạn có thể đăng ký theo mẫu sau.
Sẽ có email thông báo sau khi bạn đăng ký.
Bạn kiểm tra email để xác nhận đã đăng ký việc kỹ năng đặc định thành công nhé.