TUYỂN KỸ SƯ IT, AUTO CAD

Tập đoàn Adeco là tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực Outsourcing (phái cử nhân sự chạy dự án). Hàng tháng chúng tôi nhận đươc hơn 1,500 dự án liên quán đến IT và cơ khí, điện tử, điện ….Chúng tôi đang tập trung vào các dự án cao Read more…

error: Content is protected !!