fbpx
Viet Nam duoc chap nhan ky nang dac dinh

VIỆT NAM LÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẤP NHẬN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ VISA LAO ĐỘNG MỚI

Dựa theo những quy định quản lý nhập cư mới của chính phủ về tư cách visa mới “Kỹ năng đặc định” (tạm dịch) được thực thi vào tháng 4/2019. Trước mắt sẽ tiếp nhận lao động từ 8 nước (Việt Nam, Philipin,Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Read more…