Work in nippon tro thanh co quan ho tro dang ky-asegonia

asegonia chính thức trở thành “Tổ chức hỗ trợ đăng ký” cho visa kỹ năng đặc định

Công ty chuyên hỗ trợ việc làm cho người Việt Nam tại Nhật Bản – asegonia (trụ sở: Tokyo, Chiyoda/ Giám đốc: Yoshinobu Inoue), đã được sự chấp nhận từ Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ tư pháp Nhật Bản, trở thành “Tổ chức hỗ trợ đăng ký” Read more…

error: Content is protected !!