fbpx
Tài liệu ôn thi kỹ năng đặc định - workinnippon.com

Tài liệu ôn thi Kỹ năng đặc định

Tổng hợp tài liệu ôn thi cho 14 ngành Kỹ năng đặc định: (nếu bạn cần tìm hiểu thêm chi tiết về 14 ngành hãy tham khảo tại đây) 1. Nhà hàng – Bản tiếng nhật: 接客全般: https://www.jfnet.or.jp/contents/_files/gaikokujinzai/jf_service_text_ver2.0.pdf 飲食物調理: https://www.jfnet.or.jp/contents/_files/gaikokujinzai/jf_cook_text_ver2.0.pdf 衛生管理: https://www.jfnet.or.jp/contents/_files/gaikokujinzai/jf_foodsafety_text_ver2.0.pdf – Bản tiếng việt: Tổng quan về dịch Read more…