fbpx

Công ty chuyên hỗ trợ việc làm cho người Việt Nam tại Nhật Bản – asegonia (trụ sở: Tokyo, Chiyoda/ Giám đốc: Yoshinobu Inoue), đã được sự chấp nhận từ Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ tư pháp Nhật Bản, trở thành “Tổ chức hỗ trợ đăng ký” cho người nước ngoài với tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định“. Với giấy phép này, dự án Work In Nippon sẽ giúp đỡ được nhiều hơn những bạn trẻ đang có nguyện vọng qua Nhật Bản làm việc mà không cần phải thông qua các công ty trung gian với 14 ngành như: nhà hàng, khách sạn, xây dựng…

Tóm tắt giấy phép
Giấy phép: Cơ quan hỗ trợ đăng ký – quản lý bởi Bộ tư pháp

Số đăng ký: 19-000569
Ngày đăng ký: 13 tháng 6 năm 2019

Về cơ quan hỗ trợ đăng ký

Vào tháng 4 năm 2019, tư cách lưu trú mới “Kỹ năng đặc định” đã được thành lập. Với tư cách lưu trú mới này, các doanh nghiệp sẽ được tuyển dụng người nước ngoài tại các ngành mà trước đây không được phép tuyển như: xây dựng, đóng tàu, dịch vụ lưu trú, nhà hàng… Với tư cách lưu trú mới này, chính phủ sẽ dự kiến tiếp nhận hơn 340.000 người nước ngoài trong năm tới.

Luật kiểm soát xuất nhập cảnh quy định rằng, doanh nghiệp phải thực hiện, chuẩn bị việc hỗ trợ công việc, hoạt động đời sống thường ngày, hoặc đời sống xã hội với những người có tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1“, làm một bản đề xuất “Kế hoạch hỗ trợ người nước ngoài với tư cách Kỹ năng đặc định số 1”. Với các công ty tiếp nhận lao động thì có thể ủy thác, thuê ngoài việc chuẩn bị và đề xuất kế hoạch này, và những nơi có thể tiếp nhận ủy thác này được quy định là “Tổ chức hỗ trợ đăng ký”

Work in nippon tro thanh co quan ho tro dang ky-asegonia


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *